Pressmeddelande - Vitalis

Uppdaterad: 21 maj 2019

Under Vitalis – Nordens ledande eHälsomöte för vården - visar hälsoteknikbolaget Platform24 hur integrerade vårdkedjor och sömlösa patientresor kan skapa en mer tillgänglig och resurseffektiv vård – något företaget kallar för Sjukvård2.0.


På Vitalis träffas årligen aktörer från kommuner, regioner, myndigheter, företag och akademi för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg. Platform24 – ett systerbolag till den digitala vårdgivaren Doktor24 – är på plats för att visa sin prisbelönta plattform för digifysiska vårdkedjor med bland annat Nordens största automatiska triage till rätt vårdnivå.


- Ja, vi menar att vi har den mest flexibla och funktionella lösningen för den omställning som nu sker i vården där man vill gå mot en integrerad digifysisk modell längs hela vårdkedjan, där allt från första symptomkoll till specialistvård och även sjukhusvård hänger ihop. Vi vill gärna visa upp hur det ökar kvaliteten och sparar tid och resurser för både vården och patienten, säger Jacob Stedman, vice VD och produktchef på Platform24.


Platform24s lösningar används idag av ett 70-tal privat och offentliga vårdgivare samt av Doktor24, en av Sveriges ledande digitala vårdgivare, och består av flexibla moduler där bland annat automatiserad anamnesupptagning, AI-triage samt automatisk bokning av fysiska besök är viktiga delar.


- Vi har från början strävat efter att skapa samverkan och sömlösa flöden i vården, säger Jacob Stedman. Den funktion som brukar locka störst intresse på mässor är vår ”AI-sjuksköterska” - Nordens största triagemotor som hittills genomfört över 200 000 patientdialoger och guidat patienter till rätt vårdnivå, inklusive ett gratis och anpassat egenvårdsråd. Det är de facto en rejäl avlastning! Vi brukar säga att vi gör det som andra aktörer bara pratar om, avslutar Jacob Stedman.


Platform24s lösningar används i både offentlig och privat sjukvård. Systemet underlättar administration och förenklar det kliniska arbetet genom användarvänliga lösningar för bland annat automatiskt beslutsstöd och smarta journaltextförlagor. Det finns även en möjlighet till digital avlastning från Doktor24s specialistkompetenta läkare vid t.ex. arbetstoppar eller semestertider. Systemet är integrerat mot de stora journalsystemen.Platform24 på Vitalis - i monter B08:12:

Så bygger vi Sjukvård 2.-0 med bl.a. digifysiska vårdkedjor & Nordens största AI-triage.


Föreläsningar:

Onsdag 22 maj kl. 15.30. Tobias Perdahl, medicinsk chef Platform24/Doktor24: ”Digital vård – en onödig omväg eller potentiell lösning för primärvården?”

Torsdag 23 maj kl. 11.00. Jacob Stedman, vVD och produktchef: ”Från AI-sjuksköterska till kliniskt beslutsstöd”.

Vitalis 2019 pågår mellan 21 maj till 23 maj i Göteborg.


För mer information, vänligen kontakta:

Vice VD och produktchef Jacob Stedman, tel 070- 684 65 00

Kommunikationschef Sara Dannborg, tel 073- 982 58 42

Allmänna frågor: info@platform24.se

0 visningar

Platform24 Healthcare AB

Riddargatan 12A

114 35 Stockholm

  • Vit Edin Ikon

© Platform24 drivs av bolaget Platform24 Healthcare AB (tidigare Aleris X AB)

Platform24 är en godkänd medicinteknisk produkt. All data överförs krypterat och behandlas enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen.

Platform24_logotyp.png