Platform24:s coronachatt avlastar vården och ökar tillgängligheten


Nu är det bråda dagar! Platform24:s lösningar, bland annat en digital Corona-ingång, efterfrågas av en hårt ansträngd sjukvård. Vi hjälper nu flera regioner att sätta upp smidiga chatt-lösningar och speciella "coronamottagningar" som avlastar telefonrådgivningen genom att t.ex. automatisera vissa delar av konversationen, triagera och ge automatiskt egenvårdsvård. Dessutom kan vårdpersonal enkelt prioritera patienter i kön efter brådskandegrad och även koppla in läkare i chatten vid behov.


Här skriver Läkartidningen om hur Platform24 effektiviserar vårdflöden och kraftigt ökar tillgängligheten till information, råd och vård.


Ur Läkartidningen: "- Många fler patienter söker digital vård på grund av coronaepidemin. Nu inrättas digitala snabbspår och coronamottagningar. Tekniken gör att fler patienter kan tas emot och att sjuka läkare kan jobba hemifrån.

Platform24 används i flera regioner. Och där har företaget upprättat snabbare coronaflöden, där en del handlar om ge patienterna uppdaterad information. – Vi lägger in uppdaterade riktlinjer varje dag för att följa vad Folkhälsomyndigheten och regionerna säger, det kan variera lite grann, säger Tobias Perdahl." Kontakta gärna oss för att få veta mer! Mail: info@platform24.se

0 visningar

Platform24 Healthcare AB

Riddargatan 12A

114 35 Stockholm

  • Vit Edin Ikon

© Platform24 drivs av bolaget Platform24 Healthcare AB (tidigare Aleris X AB)

Platform24 är en godkänd medicinteknisk produkt. All data överförs krypterat och behandlas enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen.

Platform24_logotyp.png