Eskilstunakuriren: Återupprätta förtroendet för digital vård

Om förtroendet för digital vård brister riskerar vi att avgörande förbättringar och reformer i sjukvården bromsas, skriver Tobias Perdahl från Doktor24 i Eskilstunakuriren Debatt.


Svensk sjukvård står inför stora utmaningar. En redan ansträngd vård ska möta en växande andel äldre med stora vårdbehov. Ska vi då förvänta oss ännu sämre kvalitet och tillgänglighet i framtiden? Nej, tvärtom. Lösningen ligger i att utnyttja resurserna bättre. Digitalisering och innovativa lösningar är nödvändiga för att skapa en tillgänglig sjukvård där alla får rätt vård i rätt tid. Samtidigt är kritiken mot digitala vårdaktörer omfattande.


Läs debattartikeln på Eskilstunakuriren

0 visningar

Platform24 Healthcare AB

Riddargatan 12A

114 35 Stockholm

  • Vit Edin Ikon

© Platform24 drivs av bolaget Platform24 Healthcare AB (tidigare Aleris X AB)

Platform24 är en godkänd medicinteknisk produkt. All data överförs krypterat och behandlas enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen.

Platform24_logotyp.png