Digital Hälsa: "Växande efterfrågan på specialutvecklad corona-chatt"


Digital Hälsa skriver om Platform24:s arbete med att sätta upp lösningar för regioner och vårdgivare nu.

Fler och fler regioner och privata vårdgivare söker efter tekniska lösningar som kan avlasta telefonrådgivningen och andra delar av vårdapparaten från den snabbt växande efterfrågan på Corona-relaterad information och vård.


Den växande efterfrågan på en fungerande lösning märks tydligt hos hälsoteknikbolaget Platform24 Healthcare som levererar en digifysisk kommunikationsplattform som bland annat innehåller en automatiserad patientguidning till rätt vårdnivå.– Vi jobbar just nu i princip dygnet runt för att möta efterfrågan och snabbt implementera en digital ingång för att effektivisera handläggningen av vårdsökandes frågor om coronaviruset och covid-19, så att de kan sorteras efter graden av medicinsk brådska, säger Platform24 Healthcares vd Jacob Stedman till Digital Hälsa.

Han beskriver lösningen som en automatiserad och chattbaserad vårdguide, som bland annat ger den vårdsökande tillgång till uppdaterad information enligt riktlinjer och möjlighet till automatiserade egenvårdsråd och information.

– Den automatiserade informationsgivningen och råden om egenvård frigör arbetstid för vårdpersonalen.
Vårdpersonalen har även möjlighet att chatta med de vårdsökande, säger Jacob Stedman och tillägger: – Det är som 1177 Vårdguiden, fast via chatt.

I lösningen ingår även så kallade autofraser.


– Med hjälp av autofraser kan vårdpersonalen att bistå patienterna med empatisk, korrekt och ständigt uppdaterad information om coronaviruset och covid-19, säger Jacob Stedman.

Platform24 Healthcare implementerar för närvarande den specialutvecklade corona-relaterade funktionen i Region Norrbottens vårdtjänst ”Digitalen”, som Digital Hälsa tidigare rapporterat om. Enligt Jacob Stedman driver bristen på personal efterfrågan på Platform24 Healthcares tekniska lösning.


– Regionerna skulle gärna öka bemanningen i telefonrådgivningen på 1177 Vårdguiden, men de har tvingats inse att de inte kan prata med alla medborgare. Köerna bara växer, och då väljer de att söka efter digitala alternativ, säger Jacob Stedman.


Utöver Norrbotten är det ett antal andra regioner som kommer att börja använda den specialutvecklade lösningen för corona-chatt.


– Den specialutvecklade lösningen kan implementeras inom loppet av några dygn. Utöver i Norrbotten är vi nu på väg att rulla ut lösningen i ytterligare tre regioner de närmaste dagarna. Vi arbetar för närvarande med de avslutande testkörningarna, säger Jacob Stedman.

17 visningar

Platform24 Healthcare AB

Riddargatan 12A

114 35 Stockholm

  • Vit Edin Ikon

© Platform24 drivs av bolaget Platform24 Healthcare AB (tidigare Aleris X AB)

Platform24 är en godkänd medicinteknisk produkt. All data överförs krypterat och behandlas enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen.

Platform24_logotyp_vit.png