• Charlotte Jorlén

DIGITAL HÄLSA: "Jämtland Härjedalen lanserar digital vårdguide och corona-chatt"


Platform24 i media 2020-03-23:


Region Jämtland Härjedalen gör nu ett brett införande av den digitala vårdtjänsten Primärvård Online på samtliga regionens hälsocentraler.

I tjänsten ingår även en specialutvecklad chattfunktion för patienter med befarad covid-19.

”Att människor får rätt information och hjälp samt kan träffa oss online istället för att besöka oss är extra viktigt just nu”, säger primärvårdschefen Anna Granevärn i ett pressmeddelande från Platform24 Healthcare, företaget som levererar den tekniska plattformen.

Region Härjedalens Primärvård Online

Medborgarna når den digitala vårdtjänsten Primärvård Online via regionens digitala kanaler, 1177.se eller via hälsocentralens talsvar.

Vårdtjänsten innehåller bland annat följande funktioner: * Chattbaserad vårdguide med delvis automatiserad konversation. * Automatisk information enligt uppdaterade riktlinjer, utan väntetid eller kö. * Prioritering av patienterna efter vårdbehov och brådskandegrad. * Automatiserade egenvårdsråd. * Chatt med vårdpersonal. * Vårdpersonal har tillgång till autofraser som effektiviserar en korrekt information.

Läs hela artikeln här:

0 visningar

Platform24 Healthcare AB

Riddargatan 12A

114 35 Stockholm

  • Vit Edin Ikon

© Platform24 drivs av bolaget Platform24 Healthcare AB (tidigare Aleris X AB)

Platform24 är en godkänd medicinteknisk produkt. All data överförs krypterat och behandlas enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen.

Platform24_logotyp.png