Dagens Samhälle: Robotar lotsar patienter rätt i vården

Chatt-botar som tar upp symtombeskrivningar och guidar patienten rätt ska avlasta vården och korta väntetiderna.


Jacob Stedman ser stora vinster för vårdgivarna med deras tjänster. Behovet av hyrläkare kan minska om konsultation kan ske på distans. Belastningen på vårdcentraler kan också minska, säger han.


– Det medför väldigt stora samhällsvinster om man kan använda vårdpersonal till att träffa patienter istället för att sitta i telefon och ställa samma frågor hela tiden. Den här tjänsten saknar rörliga kostnader.


– Vi pratar med både landsting och Inera och ser att alla har en roll att spela. Vi vet att vi är teknikledande på området och är bekväma med att vi kommer kunna bidra till det här samarbetet på ett eller annat sätt.


Läs hela artikeln i Dagens Samhälle

0 visningar

Platform24 Healthcare AB

Riddargatan 12A

114 35 Stockholm

  • Vit Edin Ikon

© Platform24 drivs av bolaget Platform24 Healthcare AB (tidigare Aleris X AB)

Platform24 är en godkänd medicinteknisk produkt. All data överförs krypterat och behandlas enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen.

Platform24_logotyp.png