Breakit: "Platform 24 perfekt positionerat för utvecklingen"

Tidningen Breakit intervjuar Tobias Perdahl och Rasmus Waller på Platform24 för att bland annat diskutera regeringens utredare Göran Stiernstedts förslag om en framtid där regionerna behöver digitalisera vården och erbjuda fler vägar in till vården. "Och där kommer Platform24 in. De har utvecklat en teknisk plattform som kan köpas in av andra aktörer som vill bedriva digital vård.

- En digifysisk vårdkedja med digital och fysisk vård integrerat i plattformen är exakt vad vi byggt från dag ett", säger Tobias Perdahl, chefsläkare och medgrundare av Platform24." Läs hela artikeln här.


0 visningar

Platform24 Healthcare AB

Riddargatan 12A

114 35 Stockholm

  • Vit Edin Ikon

© Platform24 drivs av bolaget Platform24 Healthcare AB (tidigare Aleris X AB)

Platform24 är en godkänd medicinteknisk produkt. All data överförs krypterat och behandlas enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen.

Platform24_logotyp.png