Digital coronamottagning avlastar

och stärker vården

Platform24:s digitala coronamottagning effektiviserar hanteringen och ökar tillgängligheten. Den automatiserade chatten ger snabb, säker och korrekt information till patient. Digital kontakt med vårdpersonal avlastar vården och effektiviserar hanteringen.

Corona-chatt stärker sjukvården

Platform24 bygger just nu digitala corona-ingångar åt ett växande antal regioner. En chattbaserad automatisk vårdguide som patienten når via talsvar i telefonkön eller via regionens digitala kanaler. Tidiga resultat visar på en påtaglig avlastning och ökad tillgänglighet.

Platform24:s digitala corona-vårdguide:

 

 

- Automatisk information enligt uppdaterade riktlinjer, utan väntetid eller kö
-Systemet prioriterar patienterna i kön efter brådskandegrad

-Patienten kan få automatiserade egenvårdsråd

-Chatt med vårdpersonal

-Uppdaterade autofraser - snabb och effektivt kan vårdpersoneln ge ematisk och korrekt information till patienten

 

Efter bara några veckor syns en påtaglig avlastning för de regioner som implementerat lösningen. Patienter som sökt för "corona" i systemet:

  • 10 procent är nöjda efter den inledande informationen om coronaviruset
     

  • 32 procent guidas till ett automatiskt egenvårdsråd, 42 procent av dessa valde att INTE gå vidare och ta kontakt med vårdpersonal, de fick alltså de råd de behövde utan att sjukvårdens resurser belastats.

Kontakta oss på info@platform24.se om du vill veta mer om hur Platform24:s lösning för coronaflödet kan avlasta och effektivisera för er!

Vi jobbar just nu dygnet runt för att möta efterfrågan och snabbt implementera en digital ingång för att effektivisera handläggningen av vårdsökandes frågor om coronaviruset och covid-19, så att de kan sorteras efter graden av medicinsk brådska.

Jacob Stedman

VD, Platform24 Healthcare

Jag är mycket tacksam att vi så snabbt och kvalitetssäkert kunnat få den här tjänsten på plats i en svår tid. att människor får rätt information och hjälp samt kan träffa oss online istället för att besöka oss är extra viktigt just nu.

Anna Granevärn

Primärvårdschef, Region Jämtland Härjedalen

Platform24 Healthcare AB

Riddargatan 12A

114 35 Stockholm

  • Vit Edin Ikon

© Platform24 drivs av bolaget Platform24 Healthcare AB (tidigare Aleris X AB)

Platform24 är en godkänd medicinteknisk produkt. All data överförs krypterat och behandlas enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen.

Platform24_logotyp.png