Om oss

​Platform24 utvecklar systemstöd för sammanhållna digitala vårdkedjor för ökad tillgänglighet, effektivitet och medicinsk säkerhet. Vår automatiska triage till rätt vårdnivå och vårdinstans är störst i Norden och hanterar även komplexa flöden längs hela vårdkedjan. 

 

Bland kunderna återfinns regioner, privata vårdgivare och försäkringsbolag. Platform24 ägs av Investor och Apoteket AB. Vi arbetar nära den digitala vårdgivaren Doktor24, som ingår i samma koncern. 

Läs mer om Doktor24

Kommentar till medierapporteringen kring Platform24:s uppdrag för MSB

Vår affärsidé

 

Platform24:s affärsidé är att transformera sjukvården genom tillgängliga, effektiva och säkra digitala vårdkedjor. I våra lösningar förenas patient-, verksamhets- och systemperspektivet. Vården måste vara enkel, tillgänglig och trygg för patienten samtidigt som vårdverksamheten behöver lösningar som automatiserar arbetsmoment på ett effektivt och säkert sätt. 

Platform24:s modell gör det också möjligt att öka tillgängligheten och kvaliteten på ett kostnadseffektivt sätt där patienten snabbt ska få rätt vård på rätt nivå enligt LEON-principen om lägsta effektiva omhändertagandenivå. Vår lösning är både nyckelfärdig och flexibel för enkel anpassning till ett föränderligt behov.

 

Platform24 har en tätposition inom AI och smart automatisering i svensk sjukvård. Våra lösningar omskrivs ofta i branschmedia och vi belönades, tillsammans med vårt systerbolag Doktor24, med stora IT i Vården-priset 2018. 

Vilka jobbar vi med?

Demo

Är du intresserad av att veta mer?
Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret så hör vi av oss inom kort.

Platform24 Healthcare AB

Riddargatan 12A

114 35 Stockholm

  • Vit Edin Ikon

© Platform24 drivs av bolaget Platform24 Healthcare AB (tidigare Aleris X AB)

Platform24 är en godkänd medicinteknisk produkt. All data överförs krypterat och behandlas enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen.

Platform24_logotyp.png