Platform24_logotyp.png

Våra kunder

Alex Jaranka

Chief Medical Informatics Officer, Capio Närsjukvård

Med ödmjukhet och samlad kompetens har Platform24 levererat anpassningsbara funktioner i sin dynamiska plattform med triageringslösning och direktintegration mot journalsystemen. Plattformens enkelhet och användarvänlighet gör den attraktiv för både vård-givaren och patienten.

Försäkringsbolag

Efter ett drygt halvår med platform24 har vi haft mer än 16.000 besök på plattformen och avklarat 1160 e-besök. Genom detta arbetssätt har ökat vår tillgänglighet och underlättat mkt för våra patienter vilket avspeglas i de många positiva omdömen vi fått. Det är också ett smidigt sätt för patientåterkoppling av svar på prover och undersökningar som vi använder oss mycket av.

Rasmus Israelsson

Delägare och specialistläkare på Familjeläkarna Mitt

Platform24 Healthcare AB

Riddargatan 12A

114 35 Stockholm

  • Vit Edin Ikon

© Platform24 drivs av bolaget Platform24 Healthcare AB (tidigare Aleris X AB)

Platform24 är en godkänd medicinteknisk produkt. All data överförs krypterat och behandlas enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen.