Våra kunder

Platform24 bygger Region Gävleborgs integrerade digitala vårdtjänst

Efter ett års dialogpräglad upphandling står det klart att Platform24 får uppdraget att leverera en teknisk plattform för digital vårdkedja i hela regionen. Lösningen möjliggör en digitalt integrerad vårdkedja, där invånarna ska få möjlighet till digital kontakt med hela regionens utbud av primär-, specialist- och tandvård i en sammanhållen vårdkedja. Genom den digitala plattformen kan invånare svara på frågor om sina besvär och därefter hänvisas till lämplig vårdgivare; antingen i digitala möten som chatt eller videosamtal, eller till ett fysiskt vårdmöte. Är besvären lindriga kan man i stället få råd om egenvård.

Att införa digitala vårdmöten är ett komplement till dagens vårdutbud, och en av lösningarna för att möta framtidens vårdbehov. Vi ser fram emot att skapa ett sömlöst flöde online för triagering , chat, video, lab- och formulärtjänster för både första linjens vård, andra linjens vård och vår kronikervård, och på det sättet vara mer tillgängliga för regionens medborgare. 

Simon Nilsson

Utvecklingschef, Region Gävleborg

Alex Jaranka

Chief Medical Informatics Officer, Capio Närsjukvård

Med ödmjukhet och samlad kompetens har Platform24 levererat anpassningsbara funktioner i sin dynamiska plattform med triageringslösning och direktintegration mot journalsystemen. Plattformens enkelhet och användarvänlighet gör den attraktiv för både vårdgivaren och patienten.

Försäkringsbolag

Efter ett drygt halvår med platform24 har vi haft mer än 16.000 besök på plattformen och avklarat 1160 e-besök. Genom detta arbetssätt har ökat vår tillgänglighet och underlättat mycket för våra patienter vilket avspeglas i de många positiva omdömen vi fått. Det är också ett smidigt sätt för patientåterkoppling av svar på prover och undersökningar som vi använder oss mycket av.

Rasmus Israelsson

Co-owner and specialist physician, Familjeläkarna Mitt AB

Platform24 Healthcare AB

Riddargatan 12A

114 35 Stockholm

  • Vit Edin Ikon

© Platform24 drivs av bolaget Platform24 Healthcare AB (tidigare Aleris X AB)

Platform24 är en godkänd medicinteknisk produkt. All data överförs krypterat och behandlas enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen.

Platform24_logotyp.png