En hållbar och tillgänglig vård är möjlig 

Vården behöver ansvarsfull omställning och smart effektivisering. En digital ingång till vården ger avlastning och ökad tillgänglighet. Med en integrerad vårdkedja blir det mer tid för det verkligt värdefulla.

 

En digifysisk vårdkedja ger hållbar och tillgänglig sjukvård

En smidig digifysisk vårdkedja

Platform24 bygger systemstöd för smidiga digifysiska vårdkedjor. Våra verktyg är enkla att anpassa utifrån verksamheten och omfattar lösningar för automatisk anamnesupptagning och triage, digitala vårdbesök, tidsbokning av fysiska besök samt preventiv hälsa.
Patienten kan starta vårdresan digitalt, dygnet runt alla dagar i veckan.
En chatt baserad vårdguide triagerar patienten automatiskt till rätt vårdnivå.
Patienten kan ta del av egenvårdsråd, träffa en läkare digitalt via chatt eller video, boka tid på en vårdmottagning eller kontakta 112 vid behov.
Informationen i chatten blir en anamnes och följer med vårdbesöket.

Med ödmjukhet och samlad kompetens har Platform24 levererat  anpassningsbara funktioner i sin dynamiska plattform med triageringslösning och direktintegration mot journalsystemen. Plattformens enkelhet och användarvänlighet gör den attraktiv för både vårdgivaren och patienten.

Alex Jaranka

Chief Medical Informatics Officer, Capio Närsjukvård AB

Vilka är vi?

Platform24 är ett hälsoteknikbolag som utvecklar plattformar för digitalt integrerad vård. Bolaget är störst i Norden på automatisk triage till rätt vårdnivå, även i komplexa flöden och längs hela vårdkedjan. Platform24 ägs av Investor och Apoteket AB. Vi arbetar nära den digitala vårdgivaren Doktor24, som ingår i samma koncern.

Se demo av “Digitalen”- en digital lösning som

vi byggt till Region Norrbotten

Se demo av Platform24:s centrala digitala ingång och coronamottagning som just nu införs i flera regioner
 

Platform24 Healthcare AB

Riddargatan 12A

114 35 Stockholm

  • Vit Edin Ikon

© Platform24 drivs av bolaget Platform24 Healthcare AB (tidigare Aleris X AB)

Platform24 är en godkänd medicinteknisk produkt. All data överförs krypterat och behandlas enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen.

Platform24_logotyp.png